Кафедра Програмного забезпечення комп'ютерних систем здійснює випуск двох спеціальностей в галузі "Інформаційні технології":

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення.

Спеціалізація Програмне забезпечення систем.

Об’єкт діяльності

Програмне забезпечення систем загального призначення, баз даних і знань.

Вид економічної діяльності

Сфера інформатизації, консультації з питань інформатизації, створення програмного забезпечення, обробка даних, робота з базами даних і знань.

Кваліфікації фахівців

бакалавр - 2132.2 Розробник комп’ютерних програм;

спеціаліст - 2132.2 Розробник комп’ютерних програм;

магістр - 2132.1 Науковий співробітник (програмування); 2132.2 Розробник комп’ютерних програм.

Посади фахівців

Прикладний програміст; системний програміст; адміністратор бази даних; аналітик комп’ютерного банку даних; аналітик комп’ютерних систем; аналітик з комп’ютерних комунікацій; інженер з автоматизованих систем управління виробництвом; інженер з комп’ютерних систем, науковий співробітник; викладач навчального закладу.

Професійні функції фахівців

Наукові дослідження у сфері обґрунтування показників призначення програмного забезпечення (ПЗ). Складання технічного завдання на проектування ПЗ. Розробка технологічної документації ПЗ. Випробування ПЗ. Вибір, установка ПЗ та супроводження ПЗ. Забезпечення зв’язку між спеціальним та системним ПЗ. Утворення та ведення архіву ПЗ. Захист ПЗ і його даних від несанкціонованого доступу. Розробка та впровадження більш досконалих програмних засобів. Оцінка перспектив розвитку та модернізації ПЗ.

 

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Спеціалізація Інформаційні управляючі системи та технології.

Об’єкт діяльності

Інформаційні управляючі системи та технології.

Вид економічної діяльності

Сфера інформатизації, консультації з питань інформатизації, створення комп’ютеризованих систем, обробка даних, робота з базами даних.

Кваліфікації фахівців

бакалавр - 2131.2 Розробник обчислювальних систем;

спеціаліст - 2131.2 Розробник обчислювальних систем;

магістр2131.2 Розробник обчислювальних систем; 2131.1 Науковий співробітник (обчислювальні системи).

Посади фахівців

Прикладний програміст; системний програміст; адміністратор бази даних; аналітик комп’ютерного банку даних; аналітик комп’ютерних систем; аналітик з комп’ютерних комунікацій; інженер з автоматизованих систем управління виробництвом; інженер з комп’ютерних систем; науковий співробітник.

Професійні функції фахівців

Наукові дослідження у сфері обґрунтування показників призначення інформаційних управляючих систем (ІУС). Складання технічного завдання на проектування ІУС. Розробка технологічної документації ІУС. Підготовка об’єкта до вводу ІУС в експлуатацію. Забезпечення зв’язку між ІУС та системним програмним забезпеченням. Інсталяція ІУС та адаптація до умов використання. Розробка та впровадження більш досконалих апаратних і програмних засобів. Оцінка перспектив розвитку та модернізації ІУС. Розробка технології  утилізації  ІУС.

 

© 2006-2018 НГУ Інформація про сайт