met01.png
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання лабораторних робіт з дисципліни
Основи програмної інженерії
для студентів напряму
6.050103 Програмна інженерія
met02.png
Delphi6. Основи програмування
навчальний посібник
для студентів напрямів підготовки
6.050101«Комп’ютерні науки» і
6.050103«Програмна інженерія»
metot.png
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТАХ (РОБОТАХ) РОЗДІЛУ

 „ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ“

metot.png  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ

напрямів підготовки

6.050101 «Комп’ютерні науки»

галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»


metot.png  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ

напрямів підготовки

6.050103 «Програмна інженерія»

галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»   

metot.png   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇДО ВИКОНАННЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ

напрямів підготовки

                     Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»          

                       Спеціальність: 122 «Комп'ютерні науки»
metot.png   

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ

напрямів підготовки

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»    © 2006-2019 НГУ Інформація про сайт