Правила прийому на 2018 рік:

П Р А В И Л А П Р И Й О М У

до Державного вищого навчального закладу

«Національний гірничий університет»

в 2018 році

Провадження освітньої діяльності Державним вищим навчальним закладом «Національний гірничий університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки – серія АЕ за № 636491 від 19.06.2015 року та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу, затвердженого Міністром освіти і науки України від 06.07.2016 року. 

Правила прийому (далі – Правила) розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645. З повним переліком правил ви можете ознайомитись за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/umovi_vstupy/ngu/

© 2006-2019 НГУ Інформація про сайт