29.jpg

Завідуючий кафедрою
в 2003-2016 роках 
Алексєєв М.О.
Кафедра ПЗКС була створена в 2003 році по Приказу № 1029л от 22.09.03 по Національному гірничому університету на базі кафедри Електроніки та обчислювальної техніки. Її метою є випуск бакалаврів с 4-річним строком навчання, спеціалистів та магістрів с 5-річним строком навчання по спеціальностям "Інформаційні управляючі системи та технології" (8.050101) та "Программне забезпечення автоматизованих систем" (8.050103) по напрямку "Компьютерні науки" (0804).   

Вивчення в гірничому інституті, а пізніш - університеті, спеціальностей, що пов'язані з застосуванням обчислювальної техніки, починається з 2 вересня 1964, коли приказом № 636 по Дніпропетровському гірничому институті була створена кафедра «Промислової електроніки та обчислювальної техніки». Возглавив кафедру в той час доцент, а в майбутньому видатний вчений та педагог, доктор технічних наук, професор Жуковицький Володимир Іванович. 
10.jpg
В.І. Жуковицький

15_1.JPG  В 1970 році замість лабораторії електронно-обчислювальних машин та обчислювальної техніки при кафедрі був організован відділ електронно-обчислювальної техніки, який в 1974 році був перетворен в самостійний підрозділ - обчислювальний центр гірничого інституту, який за строк свого існування був обладнан такими відомими обчислювальними машинами як «УРАЛ-1 »,« МИНСК 22 »,« БЭСМ 6м »,« МН 10 »,« ЭС 1022 »,« ЭС 1035 »,« ЭС 1060 ». В кінці 80-х років обчислювалний центр був переобладнан сучасними персональними комп'ютерами.

З 1988 р. кафедра носить нову назву - «Електроніки та обчислювальної техніки».

 Враховуючи зрост наукового та педагогічного потенціалу кафедри, керівництвом академії в 1995 році було прийнято рішення о перетворенні кафедри ЕОТ з спеціальної в выпускаючу: 

  • у 1995 році відкрита спеціальність 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем»; 

  • у 1996 році - спеціальність 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології»; 

  • З 1998 року кафедра акредитована на право підготовки магістрів за напрямком «Комп'ютерні науки» (спеціальності 8.080401, 8.080403);

  • у 1998 році - спеціальність 7.160101 «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки»;

  • у 2001 році - спеціальність 7.160105 «Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах»; 

  • у 2002 році - спеціальність 7.160104 «Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом»;

В 2003 році було вирішено, що задля більш результативного вивчення саме комп'ютерних наук, із складу кафедри електроніки та обчислювальної техніки потрібно створити кафедру Комп'ютерних наук, яка невдовзі получила назву кафедри Програмного забезпечення комп'ютерних систем.
© 2006-2019 НГУ Інформація про сайт