Спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

Можливості працевлаштування на посадах:

  • інженер-програміст, розробник програмного забезпечення (Software Engineer, Developer);

  • фахівець із забезпечення якості програмного забезпечення (QA Engineer);

  • технічний керівник, керівник команди  (Tech Lead, Team Lead);

  • менеджер проекту (Project Manager);

  • системний аналітик, бізнес-аналітик (System Analyst, Business Analyst);

  • фахівець з автоматизації життєвого циклу програм (DevOps Engineer);

  • архітектор програмного забезпечення (Software Architect).

© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт