Кафедру програмного забезпечення комп’ютерних систем створено у 2003 році наказом ректора Національного гірничого університету № 1029 від
22.09.2003року. Обов’язки завідувача кафедри з 2003 року по 2016 рік виконував доктор технічних наук, професор Алексєєв Михайло Олександрович. Кафедра випускала фахівців за спеціальностями «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та «Інформаційні управляючі системи та технології».

 

З 2016 року кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Удовик Ірина Михайлівна. У 2002 році закінчила Національний гірничий університет за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та отримала кваліфікацію інженера-програміста. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, тема дисертації: «Інформаційна технологія обробки слабоконтрасних зображень на основі методу цифрової інтерферометрії». У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем. З 2016 року на кафедрі ведеться підготовка фахівців за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп’ютерні науки». 
© 2006-2022 НГУ Інформація про сайт