Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем веде свою історію з 60-х років минулого століття. Розвиток науково-технічного процесу і засобів обчислювальної техніки, методів програмування, чисельних методів математики у середині минулого століття зумовив створення відповідних кафедр у ЗВО для вирішення задач з використанням ЕОМ в інженерних розрахунках у різних галузях промисловості. У Дніпропетровському гірничому інституті в 1964 році на електротехнічному факультеті була заснована спеціальна кафедра промислової електроніки та обчислювальної техніки. З 1988 року кафедра стала носити нову назву електроніки та обчислювальної техніки (ЕОТ).

У 1995 році було отримано ліцензію від МОН України на підготовку кафедрою ЕОТ фахівців напряму 0804 «Комп’ютерні науки» за спеціальністю 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем», а у 1996 році проліцензовано спеціальність 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології».

У 2002 році на кафедрі електроніки та обчислювальної техніки було акредитовано за найвищим освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та «Інформаційні управляючі системи та технології».

У 2003 році з колективу кафедри виділена частина професорсько-викладацького складу для організації на факультеті інформаційних технологій кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, яка взяла на себе підготовку фахівців з обох спеціальностей за рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр. Кафедру програмного забезпечення комп’ютерних систем створено наказом ректора Національного гірничого університету № 1029 від 22.09.2003року. З 2003 року по 2016 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор Алексєєв Михайло Олександрович. Кафедра випускала фахівців за спеціальностями «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та «Інформаційні управляючі системи та технології».

У 2016 році кафедру очолила кандидат технічних наук, доцент Удовик Ірина Михайлівна.

З 2016 року розпочато підготовку фахівців за спеціальностями 121 та 122 (ОПП «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерні науки») першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнями. За результатами 2021 року НТУ «Дніпровська політехніка» входить в ТОП-10 по Україні та займає перше місце по регіону за кількістю поданих заяв на бюджет бакалаврату та магістратури у галузі 12 Інформаційні технології.

Кафедра активно співпрацює з провідними ІТ-компаніями України. Заключено договори про співпрацю між НТУ «Дніпровська політехніка» та ЕРАМ, ГлобалЛоджик Україна, Українськими Інформаційними Технологіями, Інститутом Інформаційних Технологій, Дніпро ІТ Ком’юніті, в рамках яких проводяться спеціалізовані курси з підготовки викладачів та студентів кафедри, виробнича практика та працевлаштування випускників, підвищення кваліфікації викладачів. Така співпраця покращує якість практичній підготовці студентів кафедри та сприяє підвищенню професійної кваліфікації викладачів.

Кафедра приділяє багато уваги розвитку міжнародного співробітництва. За останнє десятиліття кафедра брала участь у двох проектах за програмою Темпус та у проекті за програмою Еразмус+. Постійно розширюється академічна мобільність викладачів. Багато студентів беруть участь у різноманітних програмах академічної мобільності в університетах Німеччини, Польщі, Австрії, Іспанії.

За роки свого існування кафедрою підготовлено понад дві тисячі фахівців у галузі інформаційних технологій, які успішно працюють у провідних компаніях та організаціях.

З липня 2022 року професор Алексєєв М.О. знову очолив кафедру програмного забезпечення комп'ютерних систем.

Викладачі кафедри активно займаються науковою роботою. В даний час на кафедрі виконується держбюджетна робота «Методи, моделі та технології обробки даних в комп’ютерних системах загального та спеціального призначення».


© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт