Перелік вибіркових дисциплін для третього (PhD) рівня вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні технології"


 Дисципліна  Робоча програма  Силабус  Примітки
 Наукові основи фізичного та комп’ютерного експерименту  Робоча програма Силабус      ---
 Наукові проблеми надійності та ефективності комп’ютерних систем  Робоча програма Силабус      ---

© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт