Cпеціальність 015 «Професійна освіта»
Робоча програма дисципліни «Інформатика, алгоритмізація та програмування»

Спеціальність 033 «Філософія»
Робоча програма дисципліни «Інформатика, алгоритмізація та програмування»
Спеціальність 034 «Культурологія» 
Робоча програма дисципліни «Інформатика, алгоритмізація та програмування»
Спеціальність 035.01 «Українська мова та література»
Робоча програма дисципліни «Інформатика, алгоритмізація та програмування»
Спеціальність 091 «Біологія»
Робоча програма дисципліни «Інформатика, алгоритмізація та програмування»
Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Робоча програма дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування»
Спеціальність 183
Робоча програма дисципліни "Інформатика, алгоритмізація та програмування"
Спеціальність 183
Силабус дисципліни "Інформатика, алгоритмізація та програмування"
Спеціальність 185 « Нафтогазова інженерія та технології» 
Робоча програма дисципліни «Інформатика, алгоритмізація та програмування»
Спеціальність 263 «Цивільна безпека» 
Робоча програма дисципліни «Інформатика, алгоритмізація та програмування»

© 2006-2020 НГУ Інформація про сайт