Алексєєв Михайло Олександрович
Освіта:

Ленінградський політехнічний інститут, електромеханічний факультет, 1966 – 1972 р.р. Кваліфікація: інженер-електромеханік. Диплом С № 182126.

Ленінградський електротехнічний інститут, факультет автоматики і обчислювальної техніки, аспірантура при кафедрі автоматики та процесів управління, 1979 – 1982 р.р.

Наукові ступені:

Кандидат технічних наук, 1982 рік, 05.13.01 – Технічна кібернетика і теорія інформації, тема дисертації: “Спектральні методи формування діагностичних ознак для об'єктів з ритмічними випадковими процесами”. Диплом ТН № 061518.

Доктор технічних наук, 05.13.07 – Автоматизація процесів керування, 2011 рік, тема дисертації: ““Автоматизований контроль параметрів об’єктів управління на основі перебудованих спектральних операторів ”. Диплом ДД № 009512.

Наукові звання:

Доцент по кафедрі промислової електроніки та обчислювальної техніки (1987 р.). Атестат ДЦ № 099180.

Професор по кафедрі програмного забезпечення комп'ютерних систем (2012 р.). Атестат 12ПР № 008213.

Підвищення кваліфікації (за останні п’ять років):

1. Педагогічна майстерність викладача вищої школи, Бердянський державний педагогічний університет, свідоцтво №AD02/2020 від 30.11.2020 (1 кредит).

2. ПК 02070743/000159-19 НТУ "Дніпровська політехніка" , Розробка дистанційного курсу "Технологія створення програмних продуктів ",26.04.19 (6 кредитів)

3. Тренінг «Європейські індикатори якості освітніх досліджень» 4.04.2019, http://www.uera.org.ua

4. Тренінг з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, березень-квітень 2019.

5. Семінар в рамках реалізації міжнародного грантового проекту ЄС Еразмус+ «QUAERE: Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та рекомендацій»

Закордонні стажування:

1. Керівник міжнародного проекту Quality Assurance  System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines QUAERE(Project Reference Number 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP (2016-2018 роки)

Сфера наукових інтересів: цифрова обробка сигналів, спектральний аналіз, класифікація сигналів, контроль стану складних об'єктів, автоматизовані системи керування.

Науково-педагогічний стаж: 42 роки.

Бере участь в підготовці науково-педагогічних кадрів:

Як офіційний опонент і член постійнодіючої і разових спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій;

Здійснює наукове керівництво аспірантами за освітньо-науковою програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 Комп’ютерні науки.

 

Під його керівництвом захищено 3 кандидатських дисертацій:

1.   Шамаллах Хайсам К. А., кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

2.   Альхори, Фарис Самир Расми, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

3.   Сироткіна Олена Ігорівна, кандидат технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки).

 

Член громадських організацій:

Член громадської організації «Українське науково-освітнє IT товариство» Сертифікат № 19-00158 FS.

 

Виконує функції члена редакційної колегії фахових журналів:

Член редколегії фахового журналу ISSN 2618-0332 "Прикладні питання математичного моделювання".

Член редколегії фахового журналу Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security http://journals.politehnica.dp.ua/index.php

 

© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт