Бердник Михайло Геннадійович


Освіта:

Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет, 1969 – 1974 р.р. Спеціальність: Гідроаеромеханіка. Кваліфікація: Механік. Диплом Я № 926315.

Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет, аспірантура при кафедрі прикладної газової динаміки та тепломасоперенесення, 1976 – 1979 р.р.

Наукові ступені:

Кандидат фізико-математичних наук,  1984 рік, 01.04.14 – Теплофізика, тема дисертації: “Аналітичне дослідження нестаціонарних  температурних полів в циліндрах  і рідинах, що обертаються”. Диплом ФМ №0196653.

Доктор технічних наук, 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи, 2021 рік, тема дисертації: “Математичні моделі та методи розв'язання узагальнених задач теплообміну тіл, що обертаються”. Диплом ДД №011821.

Наукові звання:

Доцент по кафедрі вищої математики (1998 р.). Атестат ДЦ АЕ № 000717.

Підвищення кваліфікації (за останні п’ять років):

1. В 2017р. пройшов наукове–педагогічне стажування в Національній металургійній академії України (Довідка про підсумки науково-педагогічного стажування Реєстраційний № 102/3). Під час підвищення кваліфікації взяв участь у роботі навчально-практичних семінарів за напрямами: «Інтерактивні педагогічні технології у вищій освіті» та «Інформаційні комунікаційні технології».

2. Захистив дисертацію на звання доктора технічних наук 31 березня 2021р на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 08.084.01 у Нацiональнiй металургiйнiй академiї України за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Закордонні стажування:

1.     З 1 грудня 2019р. по 1 березня 2020 р. стажування в Польщі (participated in International Internship in the Computer Science Program which took 01 December 2019 to March 2020 and successfully passed the scientific-practical and methodical-pedagogical course. The course was conducted in Geobit-Pangea featuring AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University in Krakov, Wroclaw University of Science and Technology.

 

Сфера наукових інтересів: розробка нових інтегральних перетворень та їх застосування для розв’язання прикладних задач інформаційних технологій;  розробка програмно-математичного забезпечення для розв’язання стохастичних диференціальних рівнянь та моделювання систем.

Науково-педагогічний стаж: 41 рік.

Член громадських організацій:

Член громадської організації «Українське науково-освітнє IT товариство» Сертифікат № 19-00170 FS.         


                                      

© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт