Гуліна Ірина Григорівна 


Освіта

Національна Металургійна Академія України. 2001р. Напрям підготовки: "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Кваліфікація бакалавра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Диплом бакалавра (НР №17141642)

Національна Металургійна Академія України. 2002р. Спеціальність: "Автоматизація технологічних процесів виробництв". Кваліфікація: «магістр автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій». Диплом магістра (НР №19785386)

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2019р., спеціальність 122 «Комп'ютерні науки», кваліфікація – 2131.2 « інженер з комп'ютерних систем». Диплом магістра (М19 №011293)

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, 05.13.07  – автоматизація процесів керування; , тема дисертації «Автоматизація керування тепловим станом доменної печі за циклами накопичення-випуску чавуну». ДВНЗ "НГУ", 29.09.2015р. Диплом кандидата наук (ДК № 031737)

Вчене звання

Доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем ДВНЗ "НГУ", 01.02.2018р. Атестат доцента (АД № 000518)


                  
© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт