Удовик Ірина Михайлівна

 

Освіта:

Національний гірничий університет, 2002 р. за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем», інженера -програміст.

Сертифікат CEFR володіння англійською мовою на рівні B2 (№ 5086Q8711DP02) від 24.10.2018 р.).

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.06 – Інформаційні технології. Тема дисертації: «Інформаційна технологія обробки слабоконтрастних зображень на основі методу цифрової інтерферометрії» диплом ДК № 014709 від 31.05.2013р.

Вчене звання:

Доцент за кафедрою програмного забезпечення комп’ютерних систем, атестат 12ДЦ № 041996 від 28.04.2015р.

 

Громадські посади:

З 1.10.2019р. обрана головою галузевої експертної ради 12 «Інформаційні технології» Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

З 17.01.2020р. голова ради якості Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

З 24.11.2020р. тренер Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти з підготовки експертних груп та членів галузевих експертних рад.


Голова журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України відділення «Комп’ютерні науки» 


Член громадських організацій:

1.      Член громадської організації «Українське науково-освітнє IT товариство» Сертифікат № 19-00160 FS.

2.      Член громадської організації «Інноваційний університет» з 2020 року.

 

Підвищення кваліфікації (за останні п’ять років):

 

1.      Свідоцтво про підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті безперервної освіти НТУ «Дніпровська політехніка» ПК02070743/000123-18 від 20.10.2018р. (180 годин)

2.      IT Ukraine Association Teacher’s Internship program, EPAM Systems, Kyiv, свідоцтво №350 від 28.08.2020р. (108 годин).

3.      Бердянський державний педагогічний університет, курс «Педагогічна майстерність викладача вищої школи» (30 годин) 30.11.2020р.

4.      Бердянський державний педагогічний університет, курс «Інноваційні методики викладання та навчання у вищій школі»  30.11.2020р. (30 годин)

 

Закордонні стажування:

1.      Koblenz-Landau State University (Germany) (10 -24 July 2016).

2.      З 1 грудня 2017р. по 1 березня 2018 р. стажування в Польщі (participated in International Internship in the Computer Science Program which took 01 December 2017 to March 2018 and successfully passed the scientific-practical and methodical-pedagogical course. The course was conducted in Geobit-Pangea featuring AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University in Krakov, Wroclaw University of Science and Technology).

3.      З 1 грудня 2018р. по 1 березня 2019 р. стажування в Польщі (participated in International Internship in the Computer Science Program which took 01 December 2018 to March 2019 and successfully passed the scientific-practical and methodical-pedagogical course. The course was conducted in Geobit-Pangea featuring AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University in Krakov, Wroclaw University of Science and Technology).

 

Участь в міжнародних проектах:

1.      Проект TEMPUS «Східноєвропейська кваліфікаційна рамка з напрямів підготовки «Інформатика» та «Менеджмент» (530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHESHES-SM - INARM: EASTERN-EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK IN THE FIELD OF INFORMATICS AND MANAGEMENT). З 2012р. по 2014р. http://inarm.nmu.org.ua/index.php/uk/

 2. Проект TEMPUS «Інтегрована система університетського менеджменту: Запозичення Європейського досвіду країнами партнерами»(530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR Integrated University Management System: EU Experienceon NIS Countries’ Ground) 1.10.2012р. – 14.10.2015р. http://inure.nmu.org.ua/index.php/uk/

 3.       Проект ERASMUS+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій» (562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP-QUAERE QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE: DEVELOPMENT ON THE BASE OF ENQA STANDARDS AND GUIDELINES). З 2016 по 15 жовтня 2018р. http://quaere.nmu.org.ua/#/workGroup

4.       Проект «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти», який виконується разом з Американськими Радами з міжнародної освіти з 2020 року. В рамках проекту буде розроблено та впроваджено інструменти з оцінки і моніторингу академічної доброчесності та якості освіти в університетах та впроваджено практики перегляду та адаптації навчальних програм, що забезпечуватимуть дотримання принципів академічної доброчесності у системі вищої освіти України та запровадження єдиного системного підходу для реалізації законодавчих ініціатив та вимог щодо академічної доброчесності в закладах вищої освіти України.

https://americancouncils.org.ua/programs/academiq/


Виконує функції члена редакційної колегії фахових журналів:

Головний редактор фахового журналу Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber  Security  http://journals.politehnica.dp.ua/index.php

                      

© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт