Куваєв Володимир Миколайович
Освіта:

Дніпропетровський гірничий інститут, 1976 р., Спеціальність –  «Електричний привод і автоматизація промислових установок», інженер-електрик. Диплом з відзнакою Я №781316

Наукові ступені:

Кандидат технічних наук, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи», тема: «Совершенствование автоматизированного электропривода группы клетей при прокатке с контролируемым прогибом раската в межклетьевых промежутках» , диплом КД №010340, кандидат технічних наук, 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи», Вчена рада при Дніпропетровскому гірничому інституті, 20.09.89, затверджено 17.01.1990

Кандидат технічних наук, 1983 рік, 05.13.06 – Автоматизовані системи переробки інформації і управління, тема дисертації: “Разработка и исследование методов и алгоритмов динамического управления обработкой информационных потоков в АСУ”. Диплом ТН №063249.

Доктор технічних наук, 05.13.07 – Автоматизація процесів керування, тема: «Розвиток наукових основ автоматизації процесів виробництва арматурного прокату», диплом ДД  №006181 рішення спеціалізованої вченої ради Національного гірничого університету, рішення президії вищої кваліфікаційної комісії України,  08.11.2007

Наукові звання:

Старший науковий співробітник зі спеціальності автоматизація технологічних процесів та виробництв, диплом СН №001929 виданий рішенням вченої ради Науково-дослідницького і дослідно-конструкторського інституту автоматизації чорної металургії від 30.03.1995 р.

Професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, атестат 12ПР №006471 від 20.01.2011р

Підвищення кваліфікації (за останні п’ять років):

1. Підвищення кваліфікації в рамках освітнього онлайн-проекту для викладачів «Інноваційні підходи до організації дистанційного навчання» (міжнародна компанія JTI та компанія UGEN, м. Київ, Україна, 2020 р.)

2. Бердянський державний педагогічний університет. Навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Інноваційні методи викладання та навчання у вищій школі» форма очна з використанням технології дистанційного навчання, вид – тренінг з викладацької майстерності, обсяг – 30 год / 1 кредит ЄКТС Сертифікат №AD010/2020 від 30.11.2020

3. Науково-педагогічне стажування у ДВНЗ «Національна металургійна академія України» за змішаною формою навчання без відриву від основної роботи на кафедрі інформаційних технологій і систем з 12 жовтня по 23 листопада 2020р обсягом 180 год. Наказ №592-к від 09.10.2020р., довідка №592/05-41 від 23.11.2020

Сфера наукових інтересів: аналіз даних і процесів, інтелектуальний аналіз даних, системи підтримки прийняття рішень, автоматизовані системи керування складними технологічними об’єктами та комплексами процесами виробництва дрібносортного прокату та збагачення залізорудної сировини та методи їх ідентифікації..

Науково-педагогічний стаж: 42 років.

Бере участь в підготовці науково-педагогічних кадрів:

1.Офіційний опонент  Шейкуса Антона Романовича, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Автоматичне керування оптимальними статичними режимами процесів ректифікації з використанням рухливих керуючих впливів», захищена на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.080.07; спеціальність 05.13.07 - “Автоматизація процесів керування”. 2019.

2. Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 08.080.07.

3. Науковий керівник здобувача Бешта Д.О. Автоматизація процесів керування перехідними режимами змотування сортового прокату на основі їх ідентифікації: автореф. дис. … канд-та техн. наук / Д.О. Бешта [ДВНЗ «Криворізький Національний університет»]. – Кривий Ріг, 2019. – 19с. , диплом к.т.н. ДК №056311 від 26.02.2020

3. Науковий керівник здобувача Бойко О.О.  Автоматизація процесу керування виходом мірної продукції на основі регулювання довжини прокату автореф. дис. … канд-та техн. наук / Д.О. Бешта [НТУ «Дніпровська політехніка»]. – Дніпрог, 2021. – 19с. , захист відбувсч 21.12.2021

Член громадських організацій:

1. Член-кореспондент академії інженерних наук, посв. №210, 2010р.

2. Громадська організація «Українське науково-освітнє ІТ товариство»,   сертифікат №19-00174FS від 21.11.2019


                  
© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт