Лактіонов Іван Сергійович


Освіта:

ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, 2012 р., спеціальність – електронні системи, кваліфікація – магістр з електронних систем.

 

Наукові ступені:

– доктор технічних наук, спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, тема дисертації: “Інформаційно-вимірювальне забезпечення та апаратно-програмні засоби побудови комп'ютеризованих систем моніторингу стану мікроклімату теплиць”, диплом ДД 011756 від 29.06.2021 р.;

– кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, тема дисертації: “Комп'ютеризована інформаційно-вимірювальна система фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих впливів”, диплом ДК 034370 від 25.02.2016 р.

 

Вчене звання:

доцент кафедри електронної техніки, атестат АД 002539 від 20.06.2019 р.

 

Державні нагороди:

– дворазовий лауреат Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, 2018 р. і 2020 р.;

– лауреат Премії Верховної Ради України молодим ученим у 2019 р.

 

Участь у фінансованих наукових проєктах (за останні пять років):

– госпдоговірна науково-технічна тематика «Розробка стратегії автоматизації виробничих процесів на підприємстві ПрАТ «ШУ Покровське», виконавець окремих розділів, 2020 р.;

– госпдоговірна науково-технічна тематика «Розробка та впровадження комп'ютеризованої системи моніторингу кліматичних параметрів з віддаленою агрегацією результатів на підприємстві ДДСДС НААН України», відповідальний виконавець, 2020 р.

 

Підвищення кваліфікації (за останні пять років):

Web-service Prometeus, University of Pennsylvania (online курс), Англійська для STEM (наука, техніка, інженерія та математика), з 15.06.2022 по 01.07.2022 рр.;

– Web-service Prometeus, University of Pennsylvania (online курс), Англійська для кар'єрного зростання, з 02.07.2022 по 15.07.2022 рр.;

– Siemens Україна, Системний курс з вивчення принципів конфігурації і програмування контролерів S7-1200 в середовищі TIA Portal, з 02.11.2021 по 03.11.2021 рр.;

– Управління нової техніки і технології дирекції з технічного розвитку та інвестицій ПрАТ «Донецьксталь» – Металургійний завод», з 04.05.2020 по 30.10.2020 рр., 180 годин (6 кредитів ECTS);

– Web of Science Group, Ресурси Web of Science Group для успішної наукової діяльності, з 21.04.2020 по 23.04.2020 рр.

 

Член громадських організацій:

– Bentham Science, Ambassador, 2020 р. – по теперішній час.

 

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт:

– студент Бережним М.О., диплом переможця II ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2019-2020 н.р. Тема роботи: «Електронна система моніторингу та керування системою автоматичного поливу рослин у теплицях на базі нечіткої логіки». Наказ МОН № 1220 від 05.10.2020 р.;

– студентка Луценко В.Р., диплом переможця II ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 2020-2021 н.р. Тема роботи: «Комп’ютерна інформаційно-вимірювальна система температури захищених ґрунтів». Наказ МОН № 865 від 28.07.2021 р.

 

Сфера наукових інтересів:

розробка, дослідження й упровадження інноваційних програмно-технічних рішень моніторингу і керування станом фізичних середовищ.

 

Навчально-методичні розробки:

автор 2 навчальних посібників та 30 методичних розробок до практичних, лабораторних і курсових робіт (актуалізовано 23.08.2022 р.).

 

Членство у редакційних колегіях наукових видань:

дійсний член редакційних колегій профільних наукових видань International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems (Exeley Inc. New York, Scopus), Baltic Journal of Modern Computing (University of Latvia, Scopus, WoS) і Науковий вісник ДонНТУ (ДонНТУ, фахове видання категорії Б) та штатний рецензент Computers and Electronics in Agriculture (Elsevier, Scopus).

 

 

Посилання на профілі:

 

Orcid IDhttps://orcid.org/0000-0001-7857-6382

Scopus ID – https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194557735

Researcher ID – https://www.webofscience.com/wos/author/record/U-1879-2017

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?user=UwPyXzPhIO8C&hl=uk

© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт