Мещеряков Леонід ІвановичОсвіта:

Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, 1971 р., диплом Э №985004; спеціальність – «Автоматизація та комплексна механізація будівництва»; інженер-електромеханік по автоматизації.

Дніпропетровський гірничий інститут, електротехнічний факультет, аспірантура при кафедрі математичних методів дослідження операцій, 1977 – 1980 р.

Національна гірнича академія України, електротехнічний факультет, докторантура при кафедрі електроніки та обчислювальної техніки, 1997 – 2000 р.

Наукові ступені:

Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів та виробництв; диплом ТН № 116021 від 11.01.1989 р.; тема: «Розробка способів та засобів автоматизованого діагностування та управління технічним станом барабанних млинів».

Доктор технічних наук, спеціальність 05.13.07 – автоматизація процесів керування;

диплом ДД № 008131 від 10.03.2010 р.; тема: «Удосконалення інформаційного забезпечення автоматизації процесів керування гірничими технологічними комплексами».

Наукові звання:

Доцент за кафедрою електроніки та обчислювальної техніки; атестат ДЦ №004058 від 29.06.1993 р.

Професор за кафедрою програмного забезпечення комп’ютерних систем; атестат 12ПР № 008215 від 30.11.2012 р.

Підвищення кваліфікації (за останні п’ять років):

1. Педагогічна майстерність викладача вищої школи, Бердянський державний педагогічний університет, свідоцтво №AD028/2020 від 30.11.2020 р. (1 кредит).

2. ПК 02070743/000122-18 НТУ «Дніпровська політехніка», Розробка інтерактивного курсу «Інтелектуальні агенти та мультиагентні системи», 20.10.18 р.

3. Sigma Software University, TEACHERS SMART UP, 24-28 january, 2022 р.

Сфера наукових інтересів: автоматизовані системи керування, інтелектуальна ідентифікація, методи і системи штучного інтелекту, інтелектуальні агенти та мультиагентні системи, методи і системи розпізнавання образів, інтелектуальне діагностування технологічних комплексів.

Науково-педагогічний стаж: 49 років.

Бере участь в підготовці науково-педагогічних кадрів:

Як член спеціалізованої вченої ради Д20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальностями 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування», 05.11.13 – «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» і спеціалізованої вченої ради Д29.051.13 в Східноукраїнському національному університету ім. В.Даля за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування», та як офіційний опонент докторських і кандидатських дисертацій.

Під його керівництвом захищено 2 кандидатських дисертацій:

1. Приходченко Сергій Дмитрович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

2. Ясір Юсеф Хуссейн Аль Хатіб, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

Виконує функції члена редакційної колегії фахових журналів:

Член редколегії фахового журналу ISSN 2071-1859 «Збірник наукових праць Національного гірничого університету», секція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Член редколегії фахового журналу ISSN 2618-0332 «Прикладні питання математичного моделювання», Херсонський національний технічний університет.


                  

© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт