Мороз Борис Іванович


Освіта:

Дніпропетровський державний університет, фізико-технічний факультет, 1968 – 1974 р.р. Спеціальність: Виробництво літальних апаратів. Кваліфікація: Інженер. Диплом Я № 926214.

Харківський інститут радіоелектроніки, факультет автоматизованих систем управління, аспірантура при кафедрі автоматизованих систем управління, 1977 – 1981 р.р.

Наукові ступені:

Кандидат технічних наук, 1983 рік, 05.13.06 – Автоматизовані системи переробки інформації і управління, тема дисертації: “Разработка и исследование методов и алгоритмов динамического управления обработкой информационных потоков в АСУ”. Диплом ТН №063249.

Доктор технічних наук, 05.25.05 – Інформаційні системи і процеси, 1993 рік, тема дисертації: “Методы и средства организации процессов обработки информации по критериям ценности и старения в системах автоматизированного управления и информационного обслуживания”. Диплом ДН №000715.

Наукові звання:

Доцент по кафедрі робототехнічних систем (1988 р.). Атестат ДЦ №00032.

Професор по кафедрі економічної інформатики та автоматизованих систем управління (1995 р.). Атестат ПР АР №000326.


Підвищення кваліфікації (за останні п’ять років):

1. Педагогічна майстерність викладача вищої школи. Бердянський державний педагогічний університет, свідоцтво №AD08/2020 від 30.11.2020р. (1 кредит).

2. ПК 02070743/000224-20 НТУ "Дніпровська політехніка", Розробка ітеративного курсу "Інформаційно-аналітичні системи на базі OLAP технологій", 26.06.2020р.

3. IT Ukraine Association Teachers Internship program held by ЕРAМ Systems , № 351, липень – серпень 2020 р.


Закордонні стажування:

1.      З 1 грудня 2019р. по 1 березня 2020 р. стажування в Польщі (participated in International Internship in the Computer Science Program which took 01 December 2019 to March 2020 and successfully passed the scientific-practical and methodical-pedagogical course. The course was conducted in Geobit-Pangea featuring AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University in Krakov, Wroclaw University of Science and Technology).


Сфера наукових інтересів: аналіз даних і процесів, інтелектуальний аналіз даних, системи підтримки прийняття рішень, автоматизовані системи управління, OLAP технології, організація обробки інформації з урахуванням її характеристик цінності, старіння і використання.

Науково-педагогічний стаж: 46 років.

Бере участь в підготовці науково-педагогічних кадрів:

Як офіційний опонент і член постійнодіючої і разових спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій;

Гарант освітньо-наукової програми спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" галузі знань 12 "Інформаційні технології".

Здійснює наукове керівництво аспірантами за освітньо-науковою програмою «Комп’ютерні науки» спеціальності 122 Комп’ютерні науки.

 

Під його керівництвом захищено 1 докторська та 4 кандидатських дисертацій:

1.   Яковенко Вадим Олександрович, доктор технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

2.   Кабак Леонід Віталійович, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

3.   Ульяновська Юлія Вікторівна, кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.

 

Член громадських організацій:

Член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки. http://www.anpre.org.ua/?q=memcor

Член громадської організації «Українське науково-освітнє IT товариство» Сертифікат № 19-00164 FS.                            

Members of international Academy of Academy of Sciences and systems as academician in the scientific-field of information technology and automated control systems diploma № 248.

 

 

Виконує функції члена редакційної колегії фахових журналів:

Член редколегії фахового журналу ISSN 2618-0332 "Прикладні питання математичного моделювання".

Член редколегії фахового журналу Information Technology: Computer Science, Software Engineering and Cyber Security http://journals.politehnica.dp.ua/index.php

Член редколегії фахового журналу ISSN 2524-0552 "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво".


                  

© 2006-2023 НГУ Інформація про сайт