Приходченко Сергій Дмитрович Освіта:

Національний гірничий університет, 2002, спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем», Кваліфікація «інженер-програміст з дослідницьким рівнем діяльності, викладач вищого навчального закладу»

Сертифікат LangSkill володіння англійською мовою на рівні B2 ( http://langskill.co.uk/5089Q8711DP02 ) від 24.10.2018 р.

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук, спеціальність  05.13.07 - Автоматизація процесів керування, диплом ДК № 053688 від 15.10.2019 р.

Член громадських організацій:

1.      Член громадської організації «Українське науково-освітнє IT товариство» Сертифікат № 19-00172 FS.

Підвищення кваліфікації (за останні п’ять років):

1.       Кандидат технічних наук, спеціальність  05.13.07 - Автоматизація процесів керування, диплом ДК № 053688 від 15.10.2019 р.

2.       Педагогічна майстерність викладача вищої школи, Бердянський державний педагогічний університет, свідоцтво №AD040/2020 від 30.11.2020 (1 кредит).

3.       IT Ukraine Association Teacher’s Internship program, EPAM Systems, Kyiv, свідоцтво №360 від 28.08.2020 (108 годин).

Закордонні стажування:

1.  TEMPUS summer academy participant at Koblenz-Landau State University (Germany) (6 -17 July 2015).

2. Certificate of Lecturer at Koblenz-Landau State University (Germany) (6 -17 July 2015).

3.      Workshop “Sharing best EU practices in planning and writing applications for international grants in the field of higher education” at Wroclaw University of Science and Technology (6 – 10 February 2017)

4.      Workshop “Introduction of principles and practices of elaboration and effective use of EU experience in developing for international grants in capacity building in the field of higher education” at Wroclaw University of Science and Technology (31 jan – 8 feb 2018)

Участь в міжнародних проектах:

1.      Проект TEMPUS «Східноєвропейська кваліфікаційна рамка з напрямів підготовки «Інформатика» та «Менеджмент» (530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHESHES-SM - INARM: EASTERN-EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK IN THE FIELD OF INFORMATICS AND MANAGEMENT). З 2012р. по 2014р. http://inarm.nmu.org.ua/index.php/uk/

 2. Проект TEMPUS «Інтегрована система університетського менеджменту: Запозичення Європейського досвіду країнами партнерами»(530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR Integrated University Management System: EU Experienceon NIS Countries’ Ground) 1.10.2012р. – 14.10.2015р. http://inure.nmu.org.ua/index.php/uk/

 3.       Проект ERASMUS+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі Європейських стандартів та рекомендацій» (562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP-QUAERE QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE: DEVELOPMENT ON THE BASE OF ENQA STANDARDS AND GUIDELINES). З 2016 по 15 жовтня 2018р. http://quaere.nmu.org.ua/#/workGroup

 

                      
© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт