Реута Олександр ВасилійовичОсвіта:

Закінчив Дніпропетровський національний університет за спеціальністю конструювання та технології РЕЗ у 1995 році. Диплом КВ №900097

Наукові ступені:

У 2001 захистив кандидатську дисертацію в Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю 05.01.01 – прикладні геометрія, інженерна графіка (тема дисертації «Геометричні моделі аналізу та інтерпретації форм проекційних зображень»). Диплом ДК № 012891.

Наукові звання:

У 2005 році було присвоєно вчене звання доцента кафедри електронних засобів телекомунікацій. Атестат доцента 02ДЦ № 014269.

Підвищення кваліфікації (за останні п’ять років):

1. Інноваційні методики викладання танавчання у вищій школі, Бердянський державний педагогічний університет, свідоцтво №AD015/2020 від 30.11.2020 (1 кредит).

2. ПК02070743/00022720 НТУ "Дніпровська політехніка", 26.06.2020 (140 годин).

3. Стажування на кафедрі комп'ютерних наук та інформаційних технологій Дніпровського національного університету, наказ №419к від 30.05.2018 (4 кредити).

Сфера наукових інтересів: обробка, аналіз та розпізнавання зображень, зокрема, фотограмметричних; комп’ютерне бачення; 3D-моделювання.

Науково-педагогічний стаж: 26 років.

Бере участь в підготовці науково-педагогічних кадрів: як офіційний опонент.

Член громадської організації: «Українське науково-освітнє IT товариство». Сертифікат № 19-00157 FS від 21.11.2019.

Основні дисципліни, що викладає:

·        Розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв

·        Методології та технології розробки програмних систем

·        Програмування на Java

·        Програмування ігрових застосунків

________________________________________________________________

Наукові роботи у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection за останні п’ять років:

1. Reuta, O., Hab Raman, H., & Mozgovoy, D. (2020). Construction of a matrix discrete model of a three-dimensional body for the reconstruction of its shape. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/2 (104), 6 – 16. DIO: 10.15587/1729-4061.2020.201694  (SCOPUS)

Опублікував понад 30 наукових праць.


                  
© 2006-2023 НГУ Інформація про сайт