Шевцова Ольга Сергіївна Освіта:

Національний гірничий університет, 2003 р. за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація: інженер-програміст.

Підвищення кваліфікації (за останні п’ять років):

1. Навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Інноваційні методики викладання та навчання у вищій школі» 4.11.20р. – 30.11.20р. (Центр викладацької майстерності БДПУ) Навчальне навантаження 30 годин / 1 кредит (очна форма, вид -тренінг з педагогічної майстерності), свідоцтво №AD020/2020 від 30.11.2020 (1 кредит).

2. IT Ukraine Association Teacher’s Internship program, EPAM Systems, Kyiv, свідоцтво №315 від 28.08.2020 (108 годин).

3. Участь у міжнародному стажуванні для магістрів, аспірантів та ад’юнктів (вебінарі) на тему: «ДИСТАНЦІЙНІ ТА ЗМІШАНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ МАГІСТРІВ ТА АСПІРАНТІВ» 19.10-26.10.2020 р. (м. Люблін, Республіка Польща). свідоцтво №1834/2020 від 26.10.2020 (1,5 кредити ЄКТС 45 години).

4. Довгострокове підвищення кваліфікації (з 19.02.2018 по 20.10.2018) у МІБО НТУ «Дніпровська політехніка» (свід. № ПК 02070743/000124-18 від 20.10.2018). 180 год

Навчальна робота
   Асистент Шевцова О.С.  викладає дисципліни: «Алгоритмізація та програмування», «Об’єктно орієнтоване програмування», «Нейронні мережі».  

Наукова діяльність:

У 2020 році вступила на освітньо-наукову програму «Комп’ютерні науки». Виконується наукова робота з напрямку інформаційних технологій обробки, сегментації та класифікації супутникових багатоспектральних цифрових зображень.  Науковий керівник: д.т.н., проф. Гнатушенко Володимир Володимирович.

Член громадської організації: 
«Українське науково-освітнє IT товариство» Сертифікат № 19-00176 FS

                      
© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт