Спірінцев В’ячеслав Васильович 


Освіта:

1.     Український державний університет науки і технологій, 2022р. спеціальність 122 «Комп'ютерні науки», магістр, диплом з відзнакою.

Наукові ступені:

У 2006 р. захистив кандидатську дисертаційну роботу за темою «Дискретна інтерполяція дискретно представлених кривих ліній на основі заданого закону зміни кутових параметрів» за спеціальністю 05.01.01 - Прикладна геометрія, інженерна графіка. Диплом  ДК № 039687 від 15.02.2007р.

Наукові звання:

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної геометрії та інформаційних технологій проектування. Атестат 12ДЦ №030383, протокол № 2/02-Д від 17.02.2012р.

Сфера наукових інтересів:

Варіативне дискретне геометричне моделювання явищ і процесів з наперед заданими диференційно-геометричними характеристиками; обробка цифрових фотограмметричних зображень, класифікація та тематична обробка супутникових знімків.

Підвищення кваліфікації (за останні п’ять років):

1.     Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Навчально-методичний центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, тема: "Управління ІТ-проектами", з 10.01.2019-09.02.2019 р.р. Довідка № 89-400-154 від 15.02.2019р.

2.     Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", тренінг "Інтерактивні методи у викладанні", 07-08 лютого 2020р., м. Дніпро, 18 год. Сертифікат №50/2020.

3.     Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" м. Дніпро, Міжгалузевий навчально-науковий інститут безперервної освіти, тема: Розробка дистанційного курсу «Web-технології та web-дизайн», 23.12.2019-26.06.2020, 180 год. Свідоцтво ПК02070743/000232-20.

4.     Навчання за програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Інноваційні методики викладання та навчання у вищій школі» 4.11.20р. – 30.11.20р. (Центр викладацької майстерності БДПУ)  30 годин/1 кредит, Сертифікат №AD017/2020.

5.     SoftServe, Microsoft, навчальний курс "Як навчати і навчатися онлайн ефективно",  20-29 квітня 2021р., м. Львів, 10 год.

6.     Yalantis, course "PM school", 16.09.2021 – 23.11.2021р., 40 год. Сертифікат.

Громадські організації:

1.     Член громадської організації «Українське науково-освітнє ІТ товариство»  м. Харків. Сертифікат № 19-00163 FS.

2.     Член Української асоціації з прикладної геометрії, м. Київ.

Науково-педагогічний стаж: 17 років.

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт:

1.     Керівництво студентом (Паценкер Валерія Едуардівна), який зайняв призове III призове місце  на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з систем автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні м. Хмельницький, 2014р.)

2.     Керівництво студентом (Литвинчук О.В.), який зайняв ІІІ призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2017/2018 н.р.,  тема: «Геометричне моделювання профілів лопаткових апаратів компресорів на основі адаптивного методу дискретної інтерполяції».

Основні дисципліни, що викладає:  

«Web-технології та Web-дизайн», «Методологія розробки сучасних веб-ресурсів та сервісів», «Управління ІТ-проектами», «Комп'ютерна графіка» та ін.

____________________________________________________________

Видані навчальні посібники

1.Спірінцев В.В. Управління IT-проектами [Текст]: навч.посіб./В.В.Спірінцев,В.В.Гнатушенко, Д.В.Сущевський, Т.А. Прокоф’єв.-Д.:РВВ ДНУ,2018.-112с.

2. Спірінцев В.В. Web-технології та Web-дизайн: HTML, CSS [Текст]: навч.посіб./В.В.Спірінцев, В.В.Гнатушенко, О.С.Волковський.-Дніпро: 2017. – 163стор. 


                  
© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт