Шановні вступники!

Покрокові рекомендації, що наведені нижче, Вам будуть корисні при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра у будь-який університет України у 2020 році. Ці поради узагальнюють десятирічний досвід роботи автора у секретаріаті Приймальної комісії Національного гірничого університету, а згодом і Національного технічного університета “Дніпровська політехніка”

Крок I. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та його успішне проходження.

Визначиться з бажаною спеціальністю та з’ясуйте перелік необхідних конкурсних предметів. Такий перелік за кожною спеціальністю Національного технічного університета “Дніпровська політехніка” міститься у Додатку 4 Правил прийому, який розташований за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission /umovi_vstupy/ ngu/.

Якщо ви бажаєте вступати на спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” або 122 “Комп’ютерні науки” і маєте повну загальну середню освіту (ПЗСО), то вам потрібні сертифікати ЗНО з трьох предметів: 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Фізика або Іноземна мова. Такі сертифікати ЗНО можуть бути використані при вступі як на місця з фінансуванням за кошти державного бюджету так і на контрактні місця. Якщо ж Ви претендуєте на вступ лише за контрактом, перелік сертифікатів ЗНО може бути дещо інший, а саме: 1. Українська мова та література, 2. Математика, 3. Історія України або Географія. Якщо Ви маєте освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) молодшого спеціаліста і відповідний диплом, для вступу на ці спеціальності достатньо лише сертифіката ЗНО з Української мови та літератури. Натомість, Вам, після подачі документів для вступу до Приймальної комісії, доведеться скласти фаховий іспит. Програма іспиту розташована за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/ admission/bachelor/. У 2020 році дійсними є сертифікати 2017 – 2020 років, крім сертифікатів з іноземних мов, які є дійсними починаючи з 2018 року.

Зареєструйтеся для участі у основній сесії ЗНО до 24 березня 2020 року на порталі Українського центра оцінювання якості освіти (УЦОЯО) за адресою http://testportal.gov.ua/zno-dpa-2/. Майте на увазі, що до участі у додатковій сесії ЗНО допускаються лише особи, які з поважних причин не змогли прийняти участь у основній сесії.

Успішно складіть ЗНО. Для подання заяв на вступ за спеціальностями 121 “Інженерія програмного забезпечення” та 122 “Комп’ютерні науки” у НТУ “Дніпровська політехніка” мінімальний бал з кожного сертифіката ЗНО становить 100.

Крок II. Отримання документів про попередню освіту, підготовка документів для вступу.

Отримайте атестат про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста та сертифікат ЗНО.

Уважно їх перевірте. Прізвище, ім’я та по-батькові в атестаті (дипломі) та сертифікаті ЗНО мають збігатися з даними паспорта (ID карти). Розбіжності в цих даних можуть скласти чималі перешкоди при вступі.

Якщо Ви знайшли помилку в атестаті (дипломі) – для її виправлення звертайтесь до школи (коледжу) або департаменту освіти.

Якщо помилка міститься в сертифікаті ЗНО – звертайтесь до регіонального ЦОЯО. Контакти Дніпропетровського ЦОЯО: вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083, https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php, тел. (068)151-16-43.

Сформуйте пакет документів для вступу. При подачі документів до Приймальної комісії, Вам будуть необхідні:

·        оригінал та копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (паспорт або ID карта);

·        оригінал та копія військово-облікового документа (для військовозобов'язаних) (посвідчення про приписку або військовий квиток);

·        оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (атестат про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста);

·        оригінал сертифікату (сертифікатів) ЗНО;

·        документи, які підтверджують право вступника на пільги (зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі ПЗСО) (за наявності);

·        чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Якщо вступник має право на пільги при вступі і бажає ними скористатися, він повинен звернутися до юридичної служби НТУ “Дніпровська політехніка” (просп. Д. Яворницького, 19, корп. 5, к.24, м. Дніпро, 49005, тел. (056)373-08-87) для з’ясування переліку додаткових документів і отримання юридичного висновку про наявність пільг.

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на пільги у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти містяться на порталі міністерства освіти та науки України за адресою https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2019/informaciya-shodo-pilg-2019.

Крок III. Підрахунок конкурсного балу. Оцінка власних шансів щодо вступу.

Якщо Ви вступаєте на основі ПЗСО, Ваш конкурсний бал дорівнює:

КБ = (К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А+Д)*РК*ГК*СК,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів ЗНО; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів (Додаток 6 Правил прийому); Д – додатковий бал за успішне закінчення підготовчих курсів вишу в рік вступу (у НТУ “Дніпровська політехніка” відсутній), або за перемогу у фінальних турах Всеукраїнських учнівських олімпіад чи конкурсів-захистів Малої академії наук України; К1, К2, К3, К4 – вагові коефіцієнти (Додаток 4 Правил прийому); РК – регіональний коефіцієнт (1,02 для вишів Дніпра); ГК – галузевий коефіцієнт (1,02 для заяв з пріоритетом 1 та 2 спеціальностей Додатку 5 Правил прийому); СК – сільський коефіцієнт для абітурієнтів, що зареєстровані у сільській місцевості не менше двох років та здобули там середню освіту (1,02 або 1,05 для заяв спеціальностей Додатку 5 Правил прийому). В НТУ “Дніпровська політехніка” для спеціальностей 121 “Інженерія програмного забезпечення” та 122 “Комп'ютерні науки”: К1=0,3; К2=0,3; К3=0,3; К4=0,1, ГК=1. Звертаємо увагу, що вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 визначаються Правилами прийому вишу і в різних закладах вищої освіти можуть бути різними. Можливістю отримання додатка до конкурсного бала для вступників технічних (але не компютерних) спеціальностей на основі ПЗСО є перемога у Всеукраїнській олімпіаді закладу вищої освіти. Інформація щодо олімпіади НТУ “Дніпровська політехніка” розташована за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/olimpiada/. Олімпіада проходить у два тури – дистанційний та заочний, у поточному навчальному році з грудня по квітень.

Якщо Ви вступаєте на основі ОКР молодшого спеціаліста, Ваш конкурсний бал визначається як сума оцінок ЗНО з Української мови і літератури та фахового іспиту.

Порівняйте Ваш конкурсний бал з прохідним балом на бюджетне місце обраної спеціальності, який склався минулого року і оцініть власні шанси щодо отримання рекомендації на навчання за кошти державного бюджету.

Прохідні бали минулих років можна переглянути на порталах інформаційної підтримки вступу http://vstup.info та https://vstup.edbo.gov.ua. Досвід доводить, що після запровадження широкого конкурсу при вступі на бакалаврат на основі ПЗСО, прохідні бали на певну спеціальність з рока в рік, як правило змінюються незначно. Що стосується вступу на основі ОКР молодшого спеціаліста, то урахування у конкурсному балі оцінки ЗНО з Української мови і літератури у 2020 році запроваджується вперше і тому минулорічні дані не є актуальними.

Якщо ж Ви претендуєте на вступ лише за контрактом, у більшості випадків для вступу достатньо буде навіть мінімального конкурсного балу, який дорівнює 100. Але для деяких спеціальностей, наприклад медичних, юридичних, Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році встановлюють додаткові обмеження на мінімальний конкурсний бал, або на мінімальні оцінки ЗНО з певних предметів. Підвищені мінімальні оцінки ЗНО з певних предметів можуть також встановлюватися Правилами прийому вишу. Окрім того, у разі невеликого ліцензійного обсягу прийому та/або підвищеного попиту з боку вступників, конкурс може виникати і при вступі на контрактні місця.

Крок IV. Подача заяв на участь у конкурсі і документів.

В таблиці, що наведена нижче, представлені основні етапи вступної кампанії та їх терміни.

Звертаємо увагу на цьогорічну новацію, яка полягає у тому, що вступники на основі ПЗСО, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів замість ЗНО повинні зареєструватися на іспити і скласти їх до подачі заяв на участь у конкурсі.

Переважна більшість вступників на основі ПЗСО, які не мають особливих умов вступу, подають заяви на участь у конкурсі у електронному вигляді. Для цього на Національному освітньому порталі за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет вступника. Якщо у Вас виникнуть технічні труднощі при реєстрації електронного кабінета або при подальшій подачі заяв, Ви можете безкоштовно скористатися послугами консультаційного пункта Приймальної комісії (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 4, к.28).

У поточному році можна буде подавати заяви двох варіантів:

·        на участь у конкурсі на бюджетне місце, а такожна контрактне місце у випадку неотримання бюджетного;

·        на участь у конкурсі виключно на контрактне місце.

Вступник має можливість подати до 5-ти заяв першого варіанту і будь-яку кількість заяв другого. Заяви виключно на контракт Вас ніяк не обтяжують. У майбутньому, в разі отримання рекомендації на бюджет про них можна буде забути. Але в разі бажання вступу на контракт відсутність заяви унеможливить Ваше зарахування. Тобто, якщо Ви припускаєте можливість навчання за контрактом, подайте достатню кількість відповідних заяв.

            Заявам першого варіанту Ви привласнюєте унікальний пріоритет з 1-го по 5-тий. Пріоритет 1 є найвищим. Пріоритет здебільшого не впливає на шанси отримання рекомендації на навчання за кошти державного бюджету. Незначне виключення складають заяви з пріоритетами 1 та 2 для яких галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02. Натомість, при проведенні широкого конкурсу, пріоритет впливає на те за якою саме заявою буде отримана рекомендація, якщо декілька Ваших заяв знаходяться у прохідних частинах рейтингових списків. У цьому разі рекомендація буде отримана за “прохідною” заявою з найвищім пріоритетом. Тобто, пріоритети доцільно визначати в залежності від ступеня бажання навчатися у певному виші чи на певній спеціальності. Будьте уважні при визначенні пріоритетів. Після того як заява зареєстрована у закладі освіти, змінити її пріоритет неможливо. Допускається лише її відхилити без права подачі нової з тим же пріоритетом.

            Безпосередньо після подачі заява набуває статусу “Зареєстровано в Єдиній базі”, після прийняття закладом освіти до розгляду – “Зареєстровано в закладі освіти”, а після допуску заяви до широкого конкурсу – “Допущено до конкурсу”. Якщо у Приймальної комісії виникають запитання відносно заяви, вона набуває статус “Потребує уточнення вступником”, а вступник отримує відповідний запит. Контролювати статус заяви можна через особистий електронний кабінет вступника. Зазвичай допуск до конкурсу триває протягом двох діб, але іноді, особливо на початку подачі заяв має місце нестійка робота Єдиної державної бази з питань освіти і процес обробки уповільнюється. Втім, якщо тривалий час допуск до конкурсу не відбувається, варто звернутися за роз’ясненнями до відповідального секретаря Приймальної комісії (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 4, к.21, тел. (056)746-22-32).

Якщо Ви вступаєте на основі ОКР молодшого спеціаліста, подача заяв та  документів здійснюється одночасно і в паперовому вигляді в Приймальній комісії (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 4, поверх 1). Такі вступники мають право подати не більше однієї заяви на кожну форму навчання (денна та/або заочна). При цьому можна подати як оригінали так і копії диплома молодшого спеціаліста та додатка до нього, але наявність оригіналів при подачі копій обовязкова. Копії завіряються Приймальною комісією безкоштовно. Після подачі документів Ви отримаєте розписку про прийом документів – зберігайте її принаймні до моменту зарахування або повернення документів. Також Ви отримаєте екзаменаційний лист для проходження фахового іспиту. Варто зявитися на консультацію, яка передує іспиту. За необхідності Ви будете забезпечені гуртожитком на дні консультації та іспиту.

Дата подачі заяв ніяк не впливає на шанси бути зарахованими, слід лише встигнути зробити це у визначені терміни. Тому при невисокому конкурсному балі і бажанні вступити на бюджет варто не поспішати з подачею заяв, а почекати тиждень поки зясується конкурсна ситуація. Поточні рейтингові списки за спеціальностями та закладами освіти можна подивитися на вищезазначених порталах інформаційної підтримки вступу.

Приймальна комісія в період приймальної кампанії працює без вихідних з 9:00 до 17:00 (у неділю до 15.00), перерва з 12:00 до 13:00.

 

Крок V. Отримання рекомендацій та виконання вимог для зарахування. Накази до зарахування.

Цього року рекомендації на навчання за кошти державного бюджету будуть оприлюднені 27 липня. Інформація для вступників НТУ “Дніпровська політехніка” буде розміщена на головній сторінці Приймальної комісії за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/ та дублюватися на порталах інформаційної підтримки вступу. Вступники на основі ПЗСО також можуть контролювати процес отримання рекомендації через особистий електронний кабінет вступника. Статус заяви, що отримала рекомендацію зміниться з “Допущено до конкурсу” на “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного бюджету)”.

Абітурієнти, які отримали рекомендації до зарахування на бюджетні місця, повинні до 18.00 31 липня виконати вимоги для зарахування – надати до приймальної комісії оригінали документів про попередню освіту, якщо це не було зроблено раніше. У разі виконання вимог вони включаються в наказ до зарахування на бюджетні місця, який оприлюднюється 01 серпня, у разі невиконання – втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Вакантні місця державного замовлення, які утворюються внаслідок невиконання вимог для зарахування вступниками, яким були надані рекомендації, можуть бути заміщені іншими вступниками з рейтингового списку конкурсної групи. Для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста заміщення відбувається в ніч з 31 липня на 01 серпня з числа осіб, які надали оригінали документів у черговості, що визначається їх місцем у рейтинговому списку (конкурсним балом). Для вступників на основі ПЗСО заміщення відбувається до 15 серпня за умови виконання вступником низки вимог, зокрема зарахування за контрактом, і регламентується розділом ХІІІ Правил прийому.

Накази до зарахування на контрактні місця можуть тривати з 02 серпня по 30 вересня і будуть формуватися по мірі надходження документів від вступників. Якщо Ви визначилися стосовно навчання у НТУ “Дніпровська політехніка” на контракті не слід гаяти часу, а подавати документи до Приймальної комісії якомога раніше, на початку серпня. Особливо це стосується спеціальностей для яких може бути конкурс на контракт. В різні роки це були спеціальності: 032 “Історія та археологія”, 035 “Філологія”, 081 “Право”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 281 “Публічне управління та адміністрування”.

Після зарахування на контракт необхідно звернутися з розпискою про прийом документів, паспортом та копією ідентифікаційного коду до відділу договорів (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 10, к.102, тел. (056)746-12-46) де з Вами буде укладено контракт. Там же Вам буде надана інформація щодо його оплати.


Після наказу про зарахування в трьохденний тиждень на Вашу поштову адресу буде вислано повідомлення про зарахування, що завірено печаткою Приймальної комісії, яке ви можете надати до школи, військомату тощо.

Всім бажаючим студентам денної форми навчання надається гуртожиток. Інформація щодо поселення у гуртожиток розташована за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/gurtozhitok.php .

Першого дня навчального року – 1 вересня відбудеться свято – День посвячення у студенти. Це урочистий день знайомства з університетом, факультетом, випускаючою кафедрою, групою. Заняття за розкладом починаються 2 вересня.

 

Успішного вступу і до зустрічі у Національному технічному університеті “Дніпровська політехніка”!

 

З повагою, відповідальний секретар Приймальної комісії НТУ “Дніпровська політехніка”, доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем (за сумісництвом), А.В. Кожевников.

© 2006-2020 НГУ Інформація про сайт