Шановні вступники!

Шановні вступники!

Покрокові рекомендації, що наведені нижче, Вам будуть корисні при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра у будь-який університет України у 2024 році. Ці поради узагальнюють тринадцятирічний досвід роботи автора у секретаріаті Приймальної комісії Національного гірничого університету, а згодом і Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”

Крок I. Реєстрація на національний мультипредметний тест (НМТ) та його успішне проходження

Визначиться з бажаною спеціальністю і оберіть заклад вищої освіти, в якому ця спеціальність ліцензована.

При вступі на будь-яку спеціальність бакалаврату у 2024 році замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) передбачено складання національного мультипредметного тесту (НМТ) з трьох предметів: Українська мова, Математика, Біологія або Іноземна мова або Історія України або Фізика або Хімія.

Якщо Ви бажаєте вступати на спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” або 122 “Комп’ютерні науки” і маєте повну загальну середню освіту (ПЗСО), то вам потрібен сертифікат НМТ або сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020 – 2021 років з трьох предметів: Українська мова (або Українська мова та література), Математика, Будь-який інший предмет ЗНО. Такі сертифікати НМТ або ЗНО можуть бути використані при вступі як на місця з фінансуванням за кошти державного бюджету так і на контрактні місця. Якщо Ви маєте освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) молодшого спеціаліста, освітньо-професійний рівень (ОПР) фахового молодшого бакалавра, освітній рівень (ОР) молодшого бакалавра і відповідний диплом, для вступу на зазначені спеціальності достатньо сертифікатів НМТ, або ЗНО з Української мови (або Української мови та літератури) та будь-якого іншого предмету ЗНО.

Зареєструйтеся для участі у НМТ на порталі Українського центра оцінювання якості освіти (УЦОЯО), якщо така реєстрація не відбулася за місцем Вашого навчання. Реєстрація на основну сесію НМТ триває з 03 квітня по 03 травня. Реєстрація на додаткову сесію НМТ триває з 05 червня по 12 червня. До додаткової сесії допускаються лише ті вступники, які з поважних причин не змогли прийняти участь у основній сесії.

Успішно складіть НМТ. Для подання заяв на вступ за спеціальностями 121 “Інженерія програмного забезпечення” або 122 “Комп’ютерні науки” у НТУ “Дніпровська політехніка” мінімальний бал з кожного сертифікату НМТ (ЗНО) становить 100.

Крок II. Отримання документів про попередню освіту, підготовка документів для вступу.

Отримайте атестат про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста.

Уважно їх перевірте. Прізвище, ім’я та по-батькові в атестаті (дипломі) та реєстраційній картці НМТ (сертифікаті ЗНО) мають збігатися з даними паспорта (ID карти). Розбіжності в цих даних можуть скласти чималі перешкоди при вступі.

Якщо Ви знайшли помилку в атестаті (дипломі) – для її виправлення звертайтесь до школи (коледжу) або департаменту освіти.

Якщо помилка міститься в реєстраційній картці НМТ (сертифікаті ЗНО) – звертайтесь до регіонального ЦОЯО. Контакти Дніпропетровського ЦОЯО: вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083, https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php, тел. (068)151-16-43.

Сформуйте пакет документів для вступу. При подачі документів до Приймальної комісії, Вам будуть необхідні:

·        оригінал та копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (паспорт або ID карта);

·        оригінал та копія військово-облікового документа (для військовозобов'язаних) (посвідчення про приписку або військовий квиток);

·        оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (свідоцтво про повну загальну середню освіту або диплом);

·        документи, які підтверджують право вступника на пільги (зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі ПЗСО) (за наявності);

·        чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Якщо вступник має право на пільги при вступі і бажає ними скористатися, він повинен звернутися до юридичної служби НТУ “Дніпровська політехніка” (просп. Д. Яворницького, 19, корп. 1, к.14, м. Дніпро, Таслицька Алла Анатоліївна Taslytska.A.A@nmu.one) для з’ясування переліку додаткових документів і отримання юридичного висновку про наявність пільг.

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на пільги у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти містяться на порталі міністерства освіти та науки України за адресою https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/informaciya-shodo-pilg-2021

Крок III. Підрахунок конкурсного балу. Оцінка власних шансів щодо вступу.

Якщо Ви вступаєте за результатами НМТ, Ваш конкурсний бал дорівнює:

КБ=[(К1*П1+ К2*П2+ К3*П3+Д)/(К1+К2+К3)]*РК*ГК,

де П1, П2, П3 – оцінки НМТ з Української мови, Математики, 3-го предмету, Д – додатковий бал за успішне закінчення підготовчих курсів вишу в рік вступу (тільки при вступі за спеціальностями Додатку 6 Правил прийому https://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/umovi_vstupy/ngu/d06.pdf ); К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти (для спеціальностей 121 “Інженерія програмного забезпечення” або 122 “Комп’ютерні науки”: К1 (українська мова) – 0,3; К2 (математика) – 0,5; К3 – фізика – 0,4; іноземна мова – 0.3; історія України, біологія, хімія – 0,2. РК – регіональний коефіцієнт (станом на 04.05.2023 р. не встановлений); ГК – галузевий коефіцієнт (1,02 для заяв з пріоритетом 1 та 2 спеціальностей Додатку 6 Правил прийому). Якщо замість сертифікатів НМТ при вступі на основі ПЗСО використовуються сертифікати ЗНО минулих років, перелік конкурсних предметів і величини коефіцієнтів К1, К2, К3 визначаються Правилами прийому 2021 року.

Якщо Ви вступаєте на основі ОКР молодшого спеціаліста, ОПР фахового молодшого бакалавра, ОР молодшого бакалавра, з використанням сертифікатів ЗНО Ваш конкурсний бал дорівнює:

КБ=(К1*П1+ К2*П2)/(К1+К2).

Порівняйте Ваш конкурсний бал з прохідним балом на бюджетне місце обраної спеціальності, який склався минулого року і оцініть власні шанси щодо отримання рекомендації на навчання за кошти державного бюджету.

Прохідні бали минулих років можна переглянути на порталі інформаційної підтримки вступу https://vstup.edbo.gov.ua. Досвід доводить, що після запровадження широкого конкурсу при вступі на бакалаврат на основі ПЗСО, прохідні бали на певну спеціальність з рока в рік, як правило змінюються незначно.

Якщо ж Ви претендуєте на вступ лише за контрактом, у більшості випадків для вступу достатньо буде навіть мінімального конкурсного балу, який дорівнює 100. Але для деяких спеціальностей, наприклад медичних, юридичних, пов’язаних з міжнародними відносинами Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році встановлюють додаткові обмеження на мінімальний конкурсний бал, або на мінімальні оцінки ЗНО з певних предметів. Підвищені мінімальні оцінки ЗНО з певних предметів можуть також встановлюватися Правилами прийому вишу. Окрім того, у разі невеликого ліцензійного обсягу прийому та/або підвищеного попиту з боку вступників, конкурс може виникати і при вступі на контрактні місця.

Крок IV. Подача заяв на участь у конкурсі і документів.

В таблиці, що наведена нижче, представлені основні етапи вступної кампанії та їх терміни.

Звертаємо увагу, що вступники, які мають право на участь у співбесіді замість НМТ мають більш стислі терміни для подачі заяв на участь у конкурсі і документів ніж ті, хто вступає на основі НМТ.

Переважна більшість вступників, які не мають особливих умов вступу, подають заяви на участь у конкурсі у електронному вигляді. Для цього на порталі https://vstup.edbo.gov.ua потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет вступника. Якщо у Вас виникнуть технічні труднощі при реєстрації електронного кабінету або при подальшій подачі заяв, Ви можете безкоштовно скористатися послугами консультаційного пункта Приймальної комісії (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 4, к.28).

У поточному році можна буде подавати заяви двох варіантів:

·        на участь у конкурсі на бюджетне місце, а також на контрактне місце у випадку неотримання бюджетного;

·        на участь у конкурсі виключно на контрактне місце.

Вступник має можливість подати до 5-ти заяв першого варіанту і до 15-ти заяв другого. Заяви виключно на контракт Вас ніяк не обтяжують. У майбутньому, в разі отримання рекомендації на бюджет про них можна буде забути. Але в разі бажання вступу на контракт відсутність заяви унеможливить Ваше зарахування. Тобто, якщо Ви припускаєте можливість навчання за контрактом, подайте достатню кількість відповідних заяв.

Етапи вступної кампанії

На основі співбесіди

На основі НМТ (ЗНО)

Реєстрація електронних кабінетів

з 01 липня

Основна сесія НМТ

з 05 червня по 23 червня

Додаткова сесія НМТ

з 11 липня по 24 липня

Прийом заяв та документів на бюджет / контракт

з 03 липня
по 10 липня / з 03 липня
по 25 липня

19 липня – 31 липня

Проведення співбесід на бюджет / контракт

з 07 липня
по 18 липня / до 31 липня

Оприлюднення рекомендованих до зарахування на бюджет / контракт

05 серпня /

11 серпня

Кінцевий термін виконання вимог до зарахування на бюджет

не пізніше

18.00 год.

08 серпня

Зарахування на бюджет

не пізніше 10 серпня

Переведення на вакантні бюджетні місця

не пізніше 18 серпня

Кінцевий термін зарахування вступників

не пізніше 30 серпня


       Заявам першого варіанту вступники на основі ПЗСО привласнюють унікальний пріоритет з 1-го по 5-тий. Пріоритет 1 є найвищим. Пріоритет здебільшого не впливає на шанси отримання рекомендації на навчання за кошти державного бюджету. Незначне виключення складають заяви з пріоритетами 1 та 2 для яких галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02. Натомість, при проведенні широкого конкурсу, пріоритет впливає на те за якою саме заявою буде отримана рекомендація, якщо декілька Ваших заяв знаходяться у прохідних частинах рейтингових списків. У цьому разі рекомендація буде отримана за “прохідною” заявою з найвищім пріоритетом. Тобто, пріоритети доцільно визначати в залежності від ступеня бажання навчатися у певному виші чи на певній спеціальності. Будьте уважні при визначенні пріоритетів. Після того як заява зареєстрована у закладі освіти, змінити її пріоритет неможливо. Допускається лише її відхилити без права подачі нової з тим же пріоритетом.

Особливістю цьогорічної подачі заяв є те, що до кожної з них обов'язково додається мотиваційний лист. Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого, у разі необхідності, вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію. Вимоги до листів містяться в Положенні про мотиваційний лист вступника Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», яке доступне за посиланням https://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/normativ_doc/ polozh_ml.pdf. Звертаємо, що такі положення розробляються Приймальними комісіями закладів освіти і можуть містити дещо різні вимоги до листів.

Безпосередньо після подачі заява набуває статусу “Зареєстровано в Єдиній базі”, після прийняття закладом освіти до розгляду – “Зареєстровано в закладі освіти”, а після допуску заяви до широкого конкурсу – “Допущено до конкурсу”. Якщо у Приймальної комісії виникають запитання відносно заяви, вона набуває статус “Потребує уточнення вступником”, а вступник отримує відповідний запит. Контролювати статус заяви можна через особистий електронний кабінет вступника. Зазвичай допуск до конкурсу триває протягом двох діб, але іноді, особливо на початку подачі заяв має місце нестійка робота Єдиної державної бази з питань освіти і процес обробки уповільнюється. Втім, якщо тривалий час допуск до конкурсу не відбувається, варто звернутися за роз’ясненнями до відповідального секретаря Приймальної комісії (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 4, к.21, тел. (056) 373-08-90).

Дата подачі заяв ніяк не впливає на шанси бути зарахованими, слід лише встигнути зробити це у визначені терміни. Тому при невисокому конкурсному балі і бажанні вступити на бюджет варто не поспішати з подачею заяв, а почекати тиждень поки з’ясується конкурсна ситуація. Поточні рейтингові списки за спеціальностями та закладами освіти можна подивитися на вищезазначеному порталі інформаційної підтримки вступу.

Приймальна комісія в період приймальної кампанії працює без вихідних з 9:00 до 17:00 (у неділю до 15.00), перерва з 12:00 до 13:00.

 

Крок V. Отримання рекомендацій та виконання вимог для зарахування. Накази до зарахування.

Цього року рекомендації на навчання за кошти державного бюджету будуть оприлюднені 05 серпня. Інформація для вступників НТУ “Дніпровська політехніка” буде розміщена на головній сторінці Приймальної комісії за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/ та дублюватися на порталі інформаційної підтримки вступу. Вступники на основі ПЗСО також можуть контролювати процес отримання рекомендації через особистий електронний кабінет вступника. Статус заяви, що отримала рекомендацію зміниться з “Допущено до конкурсу” на “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного бюджету)”.

Абітурієнти, які отримали рекомендації до зарахування на бюджетні місця, повинні виконати вимоги для зарахування. Термін виконання вимог для зарахування становить 08 серпня. При виконанні вимог до зарахування на бюджет вступники укладають договір про навчання в закладі вищої освіти між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому деталізуються права та обов’язки сторін. При вступі на контракт також укладається договір про оплату навчання. Для укладання договорів потрібні паспорт (ID карта) та копія ідентифікаційного коду платника податків вступника. Якщо вступник є неповнолітнім, договори укладаються його представником (наприклад кимось з батьків) від якого потрібні ті ж документи. Інформація щодо оплати навчання може бути отримана у відділу договорів (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 10, к.102, тел. (067)447-04-77). Договори про навчання та про оплату навчання можуть бути укладені дистанційно з накладанням кваліфікованого електронного підпису. Що стосується військовозобов’язаних, то додаткові вимоги до них станом на 04.05.2023 р. узгоджуються між міністерствами освіти і науки та оборони України. Скоріш за все, за виключенням мешканців тимчасово окупованих територій, при виконанні вимог до зарахування доведеться пред’являти свдоцтво про військову приписку. 


У разі виконання вимог до зарахування вступники включаються в наказ до зарахування на бюджетні місця, який оприлюднюється 10 серпня, у разі невиконання – втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Вакантні місця державного замовлення, які утворюються внаслідок невиконання вимог для зарахування вступниками, яким були надані рекомендації, можуть бути заміщені іншими вступниками з рейтингового списку конкурсної групи. Заміщення відбувається до 18 серпня за умови виконання вступником низки вимог, зокрема зарахування за контрактом, і регламентується розділом ХІІІ Правил прийому.

Накази до зарахування на контрактні місця можуть тривати з 06 вересня по 30 вересня і будуть формуватися по мірі надходження документів від вступників. Якщо Ви визначилися стосовно навчання у НТУ “Дніпровська політехніка” на контракті, не слід гаяти часу, а подавати документи до Приймальної комісії якомога раніше, на початку серпня. Особливо це стосується спеціальностей для яких може бути конкурс на контракт. В різні роки це були спеціальності: 032 “Історія та археологія”, 035 “Філологія”, 052 “Політологія”, 081 “Право”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 242 “Туризм”, 281 “Публічне управління та адміністрування”, 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.

Після наказу про зарахування в трьохденний тиждень на Вашу поштову адресу буде вислано повідомлення про зарахування, що завірено печаткою Приймальної комісії, яке можна надати до школи, військомату тощо. У разі неотримання повідомлення поштою, його дублікат можна отримати у Приймальній комісії, маючи при собі документ, який посвідчує особу.

Всім бажаючим студентам денної форми навчання надається гуртожиток. Інформація щодо поселення у гуртожиток розташована за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/gurtozhitok.php .


Успішного вступу і до зустрічі у Національному технічному університеті “Дніпровська політехніка”!

 

З повагою, відповідальний секретар Приймальної комісії НТУ “Дніпровська політехніка”, доцент кафедри програмного забезпечення компютерних систем, А.В. Кожевников.

© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт