Шановні вступники!

Покрокові рекомендації, що наведені нижче, Вам будуть корисні при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра у будь-який університет України у 2022 році. Ці поради узагальнюють дванадцятирічний досвід роботи автора у секретаріаті Приймальної комісії Національного гірничого університету, а згодом і Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”

Крок I. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) та його успішне проходження.

Визначиться з бажаною спеціальністю та з’ясуйте перелік необхідних конкурсних предметів. Такий перелік за кожною спеціальністю Національного технічного університета “Дніпровська політехніка” міститься за адресою https://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/rizne/Сертифікати.pdf а також міститься у Додатку 3 Правил прийому, які розташовані за адресою https://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/umovi_vstupy/ngu/

Якщо ви бажаєте вступати на спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” або 122 “Комп’ютерні науки” і маєте повну загальну середню освіту (ПЗСО), то вам потрібні сертифікати ЗНО з трьох предметів: 1. Українська мова (або Українська мова та література), 2. Математика, 3. Будь-який інший сертифікат ЗНО. Такі сертифікати ЗНО можуть бути використані при вступі як на місця з фінансуванням за кошти державного бюджету так і на контрактні місця. Якщо Ви маєте освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) молодшого спеціаліста і відповідний диплом, для вступу на спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення” або 122 “Комп’ютерні науки” достатньо лише сертифіката ЗНО з Української мови (або Української мови та літератури) та Математики. Якщо Ви претендуєте на вступ виключно за контрактом, замість сертифіката з Математики можна подати будь-який інший сертифікат ЗНО. Претендувати на місця з фінансуванням за кошти державного бюджету можуть тільки молодші спеціалісти, які мають дипломи за спеціальностями галузі знань 12 “Інформаційні технології”. Вам також доведеться скласти фаховий іспит. Програма іспиту розташована за адресою https://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/bakalavr_ms/programs/ index.php У 2022 році дійсними є сертифікати 2019 – 2022 років.

Зареєструйтеся для участі у основній сесії ЗНО на порталі Українського центра оцінювання якості освіти (УЦОЯО) за адресою http://testportal.gov.ua/zno-dpa-2/, якщо така реєстрація не відбувається за місцем Вашого навчання. Майте на увазі, що до участі у додатковій сесії ЗНО допускаються лише особи, які з поважних причин не змогли прийняти участь у основній сесії

Успішно складіть ЗНО. Для подання заяв на вступ за спеціальностями 121 “Інженерія програмного забезпечення” або 122 “Комп’ютерні науки” у НТУ “Дніпровська політехніка” мінімальний бал з кожного сертифіката ЗНО становить 100.

Крок II. Отримання документів про попередню освіту, підготовка документів для вступу.

Отримайте атестат про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста та сертифікат ЗНО.

Уважно їх перевірте. Прізвище, ім’я та по-батькові в атестаті (дипломі) та сертифікаті ЗНО мають збігатися з даними паспорта (ID карти). Розбіжності в цих даних можуть скласти чималі перешкоди при вступі.

Якщо Ви знайшли помилку в атестаті (дипломі) – для її виправлення звертайтесь до школи (коледжу) або департаменту освіти.

Якщо помилка міститься в сертифікаті ЗНО – звертайтесь до регіонального ЦОЯО. Контакти Дніпропетровського ЦОЯО: вул. Новоселівська, 27, м. Дніпро, 49083, https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php, тел. (068)151-16-43.

Сформуйте пакет документів для вступу. При подачі документів до Приймальної комісії, Вам будуть необхідні:

·        оригінал та копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (паспорт або ID карта);

·        оригінал та копія військово-облікового документа (для військовозобов'язаних) (посвідчення про приписку або військовий квиток);

·        оригінал документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (атестат про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста);

·        оригінал сертифікату (сертифікатів) ЗНО;

·        документи, які підтверджують право вступника на пільги (зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі ПЗСО) (за наявності);

·        чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Якщо вступник має право на пільги при вступі і бажає ними скористатися, він повинен звернутися до юридичної служби НТУ “Дніпровська політехніка” (просп. Д. Яворницького, 19, корп. 5, к.24, м. Дніпро, 49005, тел. (056)373-08-87) для з’ясування переліку додаткових документів і отримання юридичного висновку про наявність пільг.

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на пільги у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти містяться на порталі міністерства освіти та науки України за адресою https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2021/informaciya-shodo-pilg-2021

Крок III. Підрахунок конкурсного балу. Оцінка власних шансів щодо вступу.

Якщо Ви вступаєте на основі ПЗСО, Ваш конкурсний бал дорівнює:

КБ = (К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А+Д)*РК*ГК*СК,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів ЗНО; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів (Додаток 4 Правил прийому); Д – додатковий бал за успішне закінчення підготовчих курсів вишу в рік вступу (у НТУ “Дніпровська політехніка” відсутній), або за перемогу у фінальних турах Всеукраїнських учнівських олімпіад чи конкурсів-захистів Малої академії наук України; К1, К2, К3, К4 – вагові коефіцієнти (Додаток 3 Правил прийому); РК – регіональний коефіцієнт (1,02 для вишів Дніпра); ГК – галузевий коефіцієнт (1,02 для заяв з пріоритетом 1 та 2 спеціальностей Додатку 5 Правил прийому); СК – сільський коефіцієнт для абітурієнтів, що зареєстровані у сільській місцевості не менше двох років та здобули там середню освіту (1,02 або 1,05 для заяв спеціальностей Додатку 5 Правил прийому). В НТУ “Дніпровська політехніка” для спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”: К1=0,25; К2=0,35; К3=0,3; К4=0,1, ГК=1, а для спеціальності 122 “Комп’ютерні науки”: К1=0,3; К2=0,3; К3=0,3; К4=0,1, ГК=1. Звертаємо увагу, що вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 визначаються Правилами прийому вишу і в різних закладах вищої освіти можуть бути різними. Можливістю отримання додатка до конкурсного бала для вступників технічних (але не комп’ютерних) спеціальностей на основі ПЗСО є перемога у Всеукраїнській олімпіаді закладу вищої освіти. Інформація щодо олімпіади НТУ “Дніпровська політехніка” розташована за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/olimpiada/. Олімпіада проходить у два тури – заочний та очний, у поточному навчальному році з листопаду по квітень. В залежності від епідемічної ситуації, яка складеться навесні 2022 року, очний тур може пройти у дистанційній формі.

Якщо Ви вступаєте на основі ОКР молодшого спеціаліста, Ваш конкурсний бал дорівнює:

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3,

де П1, П2 – оцінки з першого та другого предметів ЗНО; П3 – оцінка з фахового іспиту; К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти (Додаток 2 Правил прийому). В НТУ “Дніпровська політехніка” для спеціальностей 121 “Інженерія програмного забезпечення” та 122 “Комп’ютерні науки”: К1=0,25; К2=0,25; К3=0,5.

Порівняйте Ваш конкурсний бал з прохідним балом на бюджетне місце обраної спеціальності, який склався минулого року і оцініть власні шанси щодо отримання рекомендації на навчання за кошти державного бюджету.

Прохідні бали минулих років можна переглянути на порталі інформаційної підтримки вступу https://vstup.edbo.gov.ua. Досвід доводить, що після запровадження широкого конкурсу при вступі на бакалаврат на основі ПЗСО, прохідні бали на певну спеціальність з рока в рік, як правило змінюються незначно.

Якщо ж Ви претендуєте на вступ лише за контрактом, у більшості випадків для вступу достатньо буде навіть мінімального конкурсного балу, який дорівнює 100. Але для деяких спеціальностей, наприклад медичних, юридичних, пов’язаних з міжнародними відносинами Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році встановлюють додаткові обмеження на мінімальний конкурсний бал, або на мінімальні оцінки ЗНО з певних предметів. Підвищені мінімальні оцінки ЗНО з певних предметів можуть також встановлюватися Правилами прийому вишу. Окрім того, у разі невеликого ліцензійного обсягу прийому та/або підвищеного попиту з боку вступників, конкурс може виникати і при вступі на контрактні місця.

Крок IV. Подача заяв на участь у конкурсі і документів.

В таблиці, що наведена нижче, представлені основні етапи вступної кампанії та їх терміни.

Звертаємо увагу, що вступники, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів замість ЗНО повинні зареєструватися на іспити і скласти їх до подачі заяв на участь у конкурсі.

Переважна більшість вступників, які не мають особливих умов вступу, подають заяви на участь у конкурсі у електронному вигляді. Для цього на Національному освітньому порталі за адресою https://ez.osvitavsim.org.ua/ потрібно зареєструвати особистий електронний кабінет вступника. Якщо у Вас виникнуть технічні труднощі при реєстрації електронного кабінету або при подальшій подачі заяв, Ви можете безкоштовно скористатися послугами консультаційного пункту Приймальної комісії (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 4, к.28).

У поточному році можна буде подавати заяви двох варіантів:

·        на участь у конкурсі на бюджетне місце, а також на контрактне місце у випадку неотримання бюджетного;

·        на участь у конкурсі виключно на контрактне місце.

Вступник має можливість подати до 5-ти заяв першого варіанту і до 30-ти заяв другого. Заяви виключно на контракт Вас ніяк не обтяжують. У майбутньому, в разі отримання рекомендації на бюджет про них можна буде забути. Але в разі бажання вступу на контракт відсутність заяви унеможливить Ваше зарахування. Тобто, якщо Ви припускаєте можливість навчання за контрактом, подайте достатню кількість відповідних заяв.


         Заявам першого варіанту вступники на основі ПЗСО привласнюють унікальний пріоритет з 1-го по 5-тий. Пріоритет 1 є найвищим. Пріоритет здебільшого не впливає на шанси отримання рекомендації на навчання за кошти державного бюджету. Незначне виключення складають заяви з пріоритетами 1 та 2 для яких галузевий коефіцієнт дорівнює 1,02. Натомість, при проведенні широкого конкурсу, пріоритет впливає на те за якою саме заявою буде отримана рекомендація, якщо декілька Ваших заяв знаходяться у прохідних частинах рейтингових списків. У цьому разі рекомендація буде отримана за “прохідною” заявою з найвищім пріоритетом. Тобто, пріоритети доцільно визначати в залежності від ступеня бажання навчатися у певному виші чи на певній спеціальності. Будьте уважні при визначенні пріоритетів. Після того як заява зареєстрована у закладі освіти, змінити її пріоритет неможливо. Допускається лише її відхилити без права подачі нової з тим же пріоритетом.

Безпосередньо після подачі заява набуває статусу “Зареєстровано в Єдиній базі”, після прийняття закладом освіти до розгляду – “Зареєстровано в закладі освіти”, а після допуску заяви до широкого конкурсу – “Допущено до конкурсу”. Якщо у Приймальної комісії виникають запитання відносно заяви, вона набуває статус “Потребує уточнення вступником”, а вступник отримує відповідний запит. Контролювати статус заяви можна через особистий електронний кабінет вступника. Зазвичай допуск до конкурсу триває протягом двох діб, але іноді, особливо на початку подачі заяв має місце нестійка робота Єдиної державної бази з питань освіти і процес обробки уповільнюється. Втім, якщо тривалий час допуск до конкурсу не відбувається, варто звернутися за роз’ясненнями до відповідального секретаря Приймальної комісії (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 4, к.21, тел. (056) 373-08-90).

          Якщо Ви вступаєте на основі ОКР молодшого спеціаліста, наполегливо радимо перед подачею заяв ознайомитися з розкладами фахових іспитів вишів, до яких будуть подаватись заяви. Такі розклади університети обов’язково оприлюднюють на сайтах Приймальних комісій перед початком вступної кампанії. Адже, якщо фахові іспити за різними заявами будуть проходити одночасно, Ви зможете прийняти участь тільки у одному і решта заяв буде втрачена. Варто з’явитися на консультацію, яка передує іспиту. Там Ви отримаєте екзаменаційний лист для проходження фахового іспиту. За необхідності Ви будете забезпечені гуртожитком на дні консультації та іспиту.

Дата подачі заяв ніяк не впливає на шанси бути зарахованими, слід лише встигнути зробити це у визначені терміни. Тому при невисокому конкурсному балі і бажанні вступити на бюджет варто не поспішати з подачею заяв, а почекати тиждень поки з’ясується конкурсна ситуація. Поточні рейтингові списки за спеціальностями та закладами освіти можна подивитися на вищезазначеному порталі інформаційної підтримки вступу.

Приймальна комісія в період приймальної кампанії працює без вихідних з 9:00 до 17:00 (у неділю до 15.00), перерва з 12:00 до 13:00.

 

Крок V. Отримання рекомендацій та виконання вимог для зарахування. Накази до зарахування.

Цього року рекомендації на навчання за кошти державного бюджету будуть оприлюднені: для вступників на основі ПЗСО 27 липня, на основі ОКР молодшого спеціаліста – 01 серпня. Інформація для вступників НТУ “Дніпровська політехніка” буде розміщена на головній сторінці Приймальної комісії за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/ та дублюватися на порталі інформаційної підтримки вступу. Вступники на основі ПЗСО також можуть контролювати процес отримання рекомендації через особистий електронний кабінет вступника. Статус заяви, що отримала рекомендацію зміниться з “Допущено до конкурсу” на “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного бюджету)”.

Абітурієнти, які отримали рекомендації до зарахування на бюджетні місця, повинні виконати вимоги для зарахування – надати до Приймальній комісії (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 4, поверх 1) пакет документів, описаний на Кроці ІІ. Термін виконання вимог для зарахування становить 04 серпня. Після подачі документів Ви отримаєте розписку про прийом документів – зберігайте її принаймні до моменту зарахування або повернення документів. У разі виконання вимог вони включаються в наказ до зарахування на бюджетні місця, який оприлюднюється 05 серпня, у разі невиконання – втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним замовленням.

Після подачі документів всім вступникам незалежно від форми фінансування навчання необхідно укласти з університетом договір на навчання. Для цього потрібні паспорт (ID карта) та копія ідентифікаційного коду платника податків вступника. Якщо вступник є неповнолітнім, договір укладається його представником (наприклад кимось з батьків) від якого потрібні ті ж документи. При вступі на навчання за контрактом треба також укласти договір на оплату навчання. Інформація щодо оплати навчання може бути отримана у відділу договорів (НТУ “Дніпровська політехніка”, корп. 10, к.102, тел. (067)447-04-77).

Вакантні місця державного замовлення, які утворюються внаслідок невиконання вимог для зарахування вступниками, яким були надані рекомендації, можуть бути заміщені іншими вступниками з рейтингового списку конкурсної групи. Для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста заміщення відбувається в ніч з 04 серпня на 05 серпня з числа осіб, які надали оригінали документів у черговості, що визначається їх місцем у рейтинговому списку (конкурсним балом). Для вступників на основі ПЗСО заміщення відбувається до 19 серпня за умови виконання вступником низки вимог, зокрема зарахування за контрактом, і регламентується розділом ХІІІ Правил прийому.

Накази до зарахування на контрактні місця можуть тривати з 06 серпня по 30 вересня і будуть формуватися по мірі надходження документів від вступників. Якщо Ви визначилися стосовно навчання у НТУ “Дніпровська політехніка” на контракті, не слід гаяти часу, а подавати документи до Приймальної комісії якомога раніше, на початку серпня. Особливо це стосується спеціальностей для яких може бути конкурс на контракт. В різні роки це були спеціальності: 032 “Історія та археологія”, 035 “Філологія”, 052 “Політологія”, 081 “Право”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 123 “Комп’ютерна інженерія”, 242 “Туризм”, 281 “Публічне управління та адміністрування”, 291 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.

Після наказу про зарахування в трьохденний тиждень на Вашу поштову адресу буде вислано повідомлення про зарахування, що завірено печаткою Приймальної комісії, яке можна надати до школи, військомату тощо. У разі неотримання повідомлення поштою, його дублікат можна отримати у Приймальній комісії, маючи при собі документ, який посвідчує особу.

Всім бажаючим студентам денної форми навчання надається гуртожиток. Інформація щодо поселення у гуртожиток розташована за адресою http://www.nmu.org.ua/ua/content/study/admission/gurtozhitok.php . 

Успішного вступу і до зустрічі у Національному технічному університеті “Дніпровська політехніка”!

 

З повагою, відповідальний секретар Приймальної комісії НТУ “Дніпровська політехніка”, доцент кафедри програмного забезпечення компютерних систем, А.В. Кожевников.

© 2006-2022 НГУ Інформація про сайт