Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти 

"Інженерія програмного забезпечення"

 Дисципліна  Робоча програма  Силабус
Іноземна мова для професійної діяльності Робоча_програма Силабус
Методологія наукових досліджень Робоча_програма
Силабус
Великі дані (Big Data) та хмарні технології (cloud technology) Робоча_програма
Силабус
Машинне навчання Робоча_програма Силабус
Методології та технології розробки програмних систем Робоча_програма
Силабус
Модифікація та тестування програмного забезпечення Робоча_програма
Силабус
Управління якістю та вимогами в ІТ-проектах
Робоча_програма
Силабус
Теорія надійності програмних систем
Робоча_програма
Силабус
Програма виробничої практики Програма виробничої практики
Програма передатестаційної практики Програма передатестаційної практики
Кваліфікаційна робота Кваліфікаційна робота
© 2006-2023 НГУ Інформація про сайт