XVIII Міжнародна науково-практична конференція з проблем використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості 
08.12.2023

4. Посилання на онлайн-трансляцію (08/12/2023 11:00 - 14:00)

НАПРЯМИ (СЕКЦІЇ) РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Міжнародне співробітництво у сфері освіти, науки і виробництва

2. Застосування інформаційних технологій у сфері освіти, науки і управління виробництвом.

3. Програмні засоби управління, збору, обробки і передачі інформації.

4. Математичне моделювання та оптимізація систем обробки інформації для вирішення завдань освіти, науки і управління виробництвом.

5. Телекомунікації та зв'язок.

6. Інформаційна безпека.

7. Проблеми дистанційної освіти.

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 для виступів - українська, англійська, німецька, польська;

для публікації - українська, англійська, польська.

 ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ

До участі у конференції запрошуються всі заціквлені особи. Для оргкомітету конференції авторам для публікації тез доповідей необхідно надіслати до 07.12.2023 за електронною адресою (е-mail) meshcheriakov.l.i@nmu.one текст тез доповідей, оформлений згідно з вимогами, наведеними у додатку. Разом з текстом тез доповідей також необхідно надіслати:

- довідку про авторів:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- місце роботи (повна назва організації та її поштова адреса);

- посада;

- науковий ступінь;

- номери контактних телефонів, е-mail

Публікація тез доповідей та участь у XVIII Міжнародній науково-практичній конференції з проблем використання інформаційних технологій в освіті, науці та промисловості безкоштовна.
© 2006-2023 НГУ Інформація про сайт