Перелік вибіркових дисциплін для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні технології"


 Дисципліна Робоча програма  Силабус 
 Нейронні мережі Робоча програма   Силабус
 Доповнена реальність Робоча програма Силабус
 Інноваційні програмно-технічні засоби Industry 4.0 Робоча програма Силабус
 Автоматизоване тестування веб-додатків Робоча програма Силабус

© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт