Освітньо-наукова програма третього (доктор філософії) рівня вищої освіти 

"Комп'ютерні науки"

                           Дисципліна Робоча програма 
Б1 Методологія наукових досліджень Робоча програма
Б2 Педагогічна майстерність та прикладна психологія Робоча програма 
Б3 Сучасні інформаційні технології
Робоча програма 
З1 Філософія науки та професійна етика  Робоча програма 
З2 Іноземна мова науки і освіти  Робоча програма 
Ф1 Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях  Робоча програма 
Ф2 Хмарні системи та технології високої готовності  Робоча програма 
Ф3_РП Сучасні методи і системи підтримки прийняття рішень  Робоча програма 
Викладацька практика 122 PHD  Методичні вказівки 


© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт