Перелік вибіркових дисциплін для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 12 "Інформаційні технології"


ВИВЧЕННЯ НА ДРУГОМУ КУРСІ У 2024/2025 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
НА БАЗІ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 Дисципліна Робоча програма  Силабус  Примітки 
Автоматизовані системи обробки графічної інформації (3DS Max)
Робоча програма   Силабус Для всіх спеціальностей
Програмування на Java
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Крім 124
Адміністрування баз даних
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Крім 123, 126
Технології комп'ютерного проектування
Робоча програма Силабус
Для всіх спеціальностей
Крім 123, 126

ВИВЧЕННЯ НА ДРУГОМУ КУРСІ У 2024/2025 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
СКОРОЧЕНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 Дисципліна Робоча програма  Силабус  Примітки 
Автоматизовані системи обробки графічної інформації (3DS Max)
Робоча програма   Силабус Для всіх спеціальностей
Програмування на Java
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Крім 124
Адміністрування баз даних
Робоча програма Силабус Для 121 денної форми
Технології комп'ютерного проектування
Робоча програма Силабус
Для всіх спеціальностей
Крім 123
Розробка мікросервісних систем на мові Golang
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Розробка ігрових додатків на мові Python
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Методи та технології розпізнавання образів
Робоча програма Силабус
Для всіх спеціальностей
Технологія розподілених систем та паралельних обчислень
Робоча програма Силабус
Для всіх спеціальностей
крім 122

ВИВЧЕННЯ НА ТРЕТЬОМУ КУРСІ НА 2024/2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА БАЗІ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 Дисципліна Робоча програма  Силабус  Примітки 
Розробка мікросервісних систем на мові Golang
Робоча програма   Силабус Для всіх спеціальностей
Нейронні мережі
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Розробка ігрових додатків на мові Python
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Проектування та розробка робототехнічних систем
Робоча програма Силабус
Для всіх спеціальностей 
Методи та технології розпізнавання образів
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Крім 126
Технологія розподілених систем та паралельних обчислень
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Крім 122

ВИВЧЕННЯ НА ТРЕТЬОМУ КУРСІ НА 2024/2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
СКОРОЧЕНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 Дисципліна Робоча програма  Силабус  Примітки 
Нейронні мережі
Робоча програма   Силабус Для всіх спеціальностей
Проектування та розробка робототехнічних систем
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Створення Інтернету речей
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Крім 123
Теорія прийняття рішень
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Крім 124
Розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Програмування спеціалізованих мікроконтролерів
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Крім 124
Засоби мультимедія в нових інформаційних технологіях
Робоча програма Силабус
Для всіх спеціальностей

ВИВЧЕННЯ НА ЧЕТВЕРТОМУ КУРСІ НА 2024/2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НА БАЗІ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 Дисципліна Робоча програма  Силабус  Примітки 
Створення Інтернету речей
Робоча програма   Силабус Для всіх спеціальностей
Крім 123, 126
Теорія прийняття рішень
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Крім 124
Розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Крім 126
Програмування спеціалізованих мікроконтролерів
Робоча програма Силабус
Для всіх спеціальностей
Крім 123
Засоби мультимедія в нових інформаційних технологіях
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей
Програмування технічних систем
Робоча програма Силабус Для всіх спеціальностей© 2006-2024 НГУ Інформація про сайт