Спеціальність 121 "Інженерія програмного забезпечення"

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Інженерія програмного забезпечення"
Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти "Інженерія програмного забезпечення"
Перелік освітніх компонент

Спеціальність 122 "Комп'ютерні науки"

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Комп'ютерні науки"
Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти "Комп'ютерні науки"
Освітньо-наукова програма третього (доктор філософії) рівня вищої освіти "Комп'ютерні науки"
© 2006-2023 НГУ Інформація про сайт